พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 542 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ มอบใบประกาศนียบัตร กำลังพลมีวินัยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 548 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เปิดการฝึกครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 428 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 346 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 441 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ร่วมพิธี วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 594 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved