พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  ข่าวเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 358 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับ รัฐมนตรีกลาโหม  ข่าวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 408 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ นำรถน้ำ สนับสนุนแก่เทศบาลอรัญญิก  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 389 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ กระทำพิธี สวนสนาม  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 410 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ ม.ค.๕๖ ค่ายนเรศวรมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 291 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ อดีตผู้บังคับบัญชา  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 340 คน
พล.ต.การุญ รันตสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับคณะ นนร.กบ. ๑๘ ธ.ค.๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 276 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมฟังธรรมเทศสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อาคาร เอกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1233 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 547 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ มอบใบประกาศนียบัตร กำลังพลมีวินัยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 558 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เปิดการฝึกครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 432 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved