พล.ต. อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ นำทหารใหม่ จำนวน 3 หน่วยฝึก ผลัดที่ 1/54 ถวายตัวเป็นพุทธมามักกะ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 465 คน
พ.อ. สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.3 อบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร ให้กับทหารใหม่ ผลัดที่ 1/54  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 572 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน เนื่องในวันวิสาขบูชา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1006 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ร่วมกิจกรรม วันฉัตรมงคล ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 573 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่.๓ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน วัดบ้านไร่ อ.บางระกำ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 768 คน
พล.ต.อาธิศักดิ์ สุขสวัสวัสดิ์วงศ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถน้ำช่วยเหลือภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 553 คน
ศคบ.บชร.3 แจกคู่มือด้านการส่งกำลังสำหรับหน่วยใช้ แจกจ่ายให้กับหน่วยใช้ในพื้นที่ ทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1123 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.3 เป็นประธานตรวจพร้อมรบ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 643 คน
พ.อ.ธนบดี จันทร์มณี รอง ผบ.บชร.๓ (๑) เป็นประธานเปิดกีฬาภายใน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 647 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved