พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมฟังธรรมเทศสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อาคาร เอกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1176 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล พัน.ขส.๒๓ บชร.๓ ณ บก.พัน.ขส.๒๓ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 538 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ มอบใบประกาศนียบัตร กำลังพลมีวินัยดีเด่นประจำปี ๒๕๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 542 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เปิดการฝึกครูทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ร้อย.บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 421 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 341 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจความพร้อมบรรเทาสาธารณภัย ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 437 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 | 36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved