คุณ พรทิพย์ รัตนสุวรรณ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธี ส่งมอบหน้าที่แม่บ้าน ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 357 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่๓  ข่าวเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 382 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ วางพานพุ่ม วันจักรี ๖ เม.ย.๕๖  ข่าวเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 635 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะ นักเรียน วทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 391 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  ข่าวเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 347 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับ รัฐมนตรีกลาโหม  ข่าวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 399 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ นำรถน้ำ สนับสนุนแก่เทศบาลอรัญญิก  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 371 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ กระทำพิธี สวนสนาม  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 404 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ ม.ค.๕๖ ค่ายนเรศวรมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 282 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ อดีตผู้บังคับบัญชา  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 331 คน
พล.ต.การุญ รันตสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับคณะ นนร.กบ. ๑๘ ธ.ค.๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 269 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมฟังธรรมเทศสนา และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อาคาร เอกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1188 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 | 36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved