พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด การปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติด  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 378 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเสนาสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1160 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 186 คน
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.๓ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 392 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมฝึกทหารใหม่ หน่วยที่ ๓ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 322 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะชุดตรวจ จเร ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 382 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศ นายทหาร หน่วย นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 748 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมงานรดน้ำดำหัว มทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 372 คน
คุณ พรทิพย์ รัตนสุวรรณ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธี ส่งมอบหน้าที่แม่บ้าน ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 370 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่๓  ข่าวเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 390 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ วางพานพุ่ม วันจักรี ๖ เม.ย.๕๖  ข่าวเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 692 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะ นักเรียน วทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 397 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 | 36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved