พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมครอบครัวต้นไม้ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  ข่าวเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 288 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่ ปี๒๕๕๖ ณ สนามยุทธวิธี ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 318 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด การปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติด  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 372 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเสนาสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1158 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 185 คน
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.๓ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 388 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมฝึกทหารใหม่ หน่วยที่ ๓ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 313 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะชุดตรวจ จเร ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 378 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศ นายทหาร หน่วย นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 705 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมงานรดน้ำดำหัว มทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 369 คน
คุณ พรทิพย์ รัตนสุวรรณ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธี ส่งมอบหน้าที่แม่บ้าน ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 364 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่๓  ข่าวเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 388 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 | 36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved