พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศ นายทหาร หน่วย นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 668 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมงานรดน้ำดำหัว มทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 354 คน
คุณ พรทิพย์ รัตนสุวรรณ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธี ส่งมอบหน้าที่แม่บ้าน ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 349 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีรับส่งมอบหน้าที่แม่ทัพภาคที่๓  ข่าวเมื่อวันที่ 04 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 375 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ วางพานพุ่ม วันจักรี ๖ เม.ย.๕๖  ข่าวเมื่อวันที่ 06 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 620 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะ นักเรียน วทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 383 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์  ข่าวเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 340 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับ รัฐมนตรีกลาโหม  ข่าวเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 394 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ นำรถน้ำ สนับสนุนแก่เทศบาลอรัญญิก  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 366 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ กระทำพิธี สวนสนาม  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 392 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ๑๒ ม.ค.๕๖ ค่ายนเรศวรมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 275 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ มอบของขวัญ และอวยพรปีใหม่ อดีตผู้บังคับบัญชา  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 326 คน
พล.ต.การุญ รันตสุวรรณ ผบ.บชร.๓ รับคณะ นนร.กบ. ๑๘ ธ.ค.๕๕  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 264 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 | 35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved