พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลา วันสถาปนา ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 211 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมครอบครัวต้นไม้ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  ข่าวเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 282 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่ ปี๒๕๕๖ ณ สนามยุทธวิธี ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 312 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด การปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติด  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 367 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเสนาสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1152 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 180 คน
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.๓ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 383 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมฝึกทหารใหม่ หน่วยที่ ๓ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 304 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ รับคณะชุดตรวจ จเร ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 373 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เสนาสนเทศ นายทหาร หน่วย นขต.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 692 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมงานรดน้ำดำหัว มทภ.3  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 363 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 | 35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved