พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานพิธีปิด อบรมวิชาชีพทหารก่อนปลด  ข่าวเมื่อวันที่ 04 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 250 คน
เมื่อวันที่ ๓ ต.ค.๕๖ คุณ พรทิพย์ รัตนสุวรรณ ภริยา ผบ.บชร.๓ รับ - ส่งหน้าที่ แม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 322 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ พบกำลังลังพล บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 223 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ เปิดอบรมวิชาชีพทหารก่อนปลด  ข่าวเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 284 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว ยิงปืนประจำปี  ข่าวเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 375 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ปฏิบัติธรรม ณ อาคารวงศ์วานิช  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 222 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานครบรอบ ๑๕ ปี ศูนย์วิทยุการบิน จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 223 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานประชุมเพลิง จ.ส.อ.ธงชัย ศรีประเสริฐ วัดคูหาสวรรค์  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 306 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 224 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลา วันสถาปนา ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 216 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมครอบครัวต้นไม้ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  ข่าวเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 293 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่ ปี๒๕๕๖ ณ สนามยุทธวิธี ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 331 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 | 35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved