พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เยี่ยมชมการซ้อมเต้นฮัสเซิลแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 181 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ อบรมทหารใหม่หน่วยฝึกที่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 294 คน
พล.ตณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ สโมสรบันเทิงทัพ  ข่าวเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 225 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าสโมสรบันเทิงทัพ  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 209 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมคณะ มทภ.๓ ร่วมงานพิธี วางศิลาฤกษ์ ตำรวจภูธรภาค 6  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 149 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล  ข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 275 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดเปิดการฝึกทหารใหม่ ๒๕๕๖  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 248 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมรับคณะ ผช. ผบ.ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 218 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานเลี้ยง ชมรมผู้เสียสละ  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 196 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 274 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 270 คน
คุณผ่องพรรณ จันทร์โอชา ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ เยี่ยมสมาคมแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 693 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 | 34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved