พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา ถวายตู้ยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน ให้กับวัดหนองบัว  ข่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 217 คน
คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แม่บ้าน ทบ.สาขาทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 295 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เยี่ยมชมการซ้อมเต้นฮัสเซิลแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 179 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ อบรมทหารใหม่หน่วยฝึกที่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 282 คน
พล.ตณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ สโมสรบันเทิงทัพ  ข่าวเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 218 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมทำบุญตักบาตร ณ หน้าสโมสรบันเทิงทัพ  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 204 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมคณะ มทภ.๓ ร่วมงานพิธี วางศิลาฤกษ์ ตำรวจภูธรภาค 6  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 148 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เลี้ยงอาหารกลางวัน รร.พิษณุโลกปัญญานุกูล  ข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 264 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดเปิดการฝึกทหารใหม่ ๒๕๕๖  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 242 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมรับคณะ ผช. ผบ.ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 217 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานเลี้ยง ชมรมผู้เสียสละ  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 193 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 265 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 | 34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved