คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ภริยา ผบ.บชร.๓ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมงานกาชาด จังหวัดพิณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 218 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมพิธีวางพวงมาเนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 200 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา มอบของขวัญวันเด็กปี ๕๗  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 283 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ศูนย์วิทยุการบิน  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 224 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เซ็นทรัลพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 248 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กฟผ.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 170 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ นำทหารใหม่ถวายตัวเป็นทหารเอกพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 393 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา ถวายตู้ยา และเวชภัณฑ์พระราชทาน ให้กับวัดหนองบัว  ข่าวเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 220 คน
คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา แม่บ้าน ทบ.สาขาทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 307 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 | 33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved