พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก  ข่าวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 253 คน
พ.อ.ศักดา เจียมสกุลภา รอง ผบ.บชร.๓ (๑) รับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม พัน.สพ.กระสุน 23  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 416 คน
คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ภริยา ผบ.บชร.๓ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมงานกาชาด จังหวัดพิณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 198 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 217 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมพิธีวางพวงมาเนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 196 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา มอบของขวัญวันเด็กปี ๕๗  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 279 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ศูนย์วิทยุการบิน  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 209 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เซ็นทรัลพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 232 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กฟผ.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 167 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ นำทหารใหม่ถวายตัวเป็นทหารเอกพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 374 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 | 33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved