พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม หอประชุมบึงรัชชนก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 170 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.บชร.3  ข่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 237 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เลี้ยงแสดงความยินดี พล.ต.ศักดา เจียมสกุลภา  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 296 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา ตรวจเยี่ยมงานแสดงสินค้าแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 212 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาชีพทหารผลัดปลดประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 247 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 เป็นประธาน อบรมศีลธรรมประจำเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 200 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 ร่วมพิธีสวนสนามวัน ทส.ปช.  ข่าวเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 265 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 รับคณะ ตรวจกิจการ อศจ.ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 249 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะคณาจารย์ วิทยาลัยการทัพบก  ข่าวเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 231 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อม ภริยา ร่วมพิธีเนื่องในวันมาฆบูชา  ข่าวเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 263 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองอรัญญิก  ข่าวเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 256 คน
พ.อ.ศักดา เจียมสกุลภา รอง ผบ.บชร.๓ (๑) รับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ตรวจเยี่ยม พัน.สพ.กระสุน 23  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 426 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 | 32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved