พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมงานครบรอบ ๑๕ ปี ศูนย์วิทยุการบิน จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 201 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานประชุมเพลิง จ.ส.อ.ธงชัย ศรีประเสริฐ วัดคูหาสวรรค์  ข่าวเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 280 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีเปิดอาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 202 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลา วันสถาปนา ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน ในกิจกรรมครอบครัวต้นไม้ ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์  ข่าวเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 267 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการฝึกตามหน้าที่ ปี๒๕๕๖ ณ สนามยุทธวิธี ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 290 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด การปั่นจักรยาน ต้านยาเสพติด  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 344 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิด กิจกรรมเสนาสนเทศ ชุมชนสัมพันธ์  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 1137 คน
พล.ต.การุญ รัตนสุวรรณ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานเปิดโครงการ ส่งเสริมดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อฟันสวยเก๋  ข่าวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 166 คน
พล.ท.ปรีชา จันทร์โอชา มทภ.๓ ตรวจการฝึกทหารใหม่ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2556   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 367 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | 31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved