คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมงานครอบครัวอุ่นใจ สายใยแม่บ้านกำลังพล ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 392 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๑) พร้อมภริยา ร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานธรรม บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 436 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประทานพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 200 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน มอบทุนบุตรกำลังพล บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 211 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม หอประชุมบึงรัชชนก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 165 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.บชร.3  ข่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 226 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เลี้ยงแสดงความยินดี พล.ต.ศักดา เจียมสกุลภา  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 273 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา ตรวจเยี่ยมงานแสดงสินค้าแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 202 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 ตรวจเยี่ยมการฝึกวิชาชีพทหารผลัดปลดประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 232 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 เป็นประธาน อบรมศีลธรรมประจำเดือน  ข่าวเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 188 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 ร่วมพิธีสวนสนามวัน ทส.ปช.  ข่าวเมื่อวันที่ 04 มีนาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 244 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.3 รับคณะ ตรวจกิจการ อศจ.ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 227 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | 31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved