พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ กิจกรรมคืนความสุขให้คนในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 240 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 142 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมการฝึก  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 185 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดแพทย์เคลื่อนที่  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 142 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ คืนความสุขให้คนในชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 155 คน
คุณกัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ มอบทุนยังชีพจาก สมาคมแม่บ้าน ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 118 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานการประชุมหารือร่วม ๓ ฝ่าย กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 415 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.รส.บชร.๓ พื้นที่ จว.พล  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 340 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 543 คน
คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมงานครอบครัวอุ่นใจ สายใยแม่บ้านกำลังพล ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 405 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๑) พร้อมภริยา ร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานธรรม บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 444 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประทานพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 207 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน มอบทุนบุตรกำลังพล บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 217 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 | 31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved