ปลูกหญ้าแฝก ณ โครงการเลี้ยงหมูป่า  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 48 คน
พิธีส่งมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 37 คน
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยสมาชิกศูนย์เคเบิ้ลทีวีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 44 คน
การฝึกอบรมโครงการ " ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 24 คน
พิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 78 คน
การปลูกต้นไม้พระราชทาน  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 77 คน
การฝึกตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
พิธีมอบเงินจากการแข่งกอล์ฟการกุศลฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 70 คน
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 84 คน
การทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 122 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved