มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยสมาชิกศูนย์เคเบิ้ลทีวีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 46 คน
การฝึกอบรมโครงการ " ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
พิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 91 คน
การปลูกต้นไม้พระราชทาน  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 86 คน
การฝึกตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
พิธีมอบเงินจากการแข่งกอล์ฟการกุศลฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 97 คน
วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 85 คน
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 94 คน
การทดสอบร่างกายประจำปี ครั้งที่ ๑  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
ต้อนรับคณะสมาคมสตรีอาสา สมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 66 คน
ผบ.บชร.๓ มอบของเพื่อเป็นขวัญ - กำลังใจ แก่ทีมนักกีฬา กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
แม่ทัพภาคที่ ๓ ตรวจพื้นที่โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 95 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved