โครงการผักปลอดภัยค่ายเอกา  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 105 คน
การสอบคัดเลือกภาควิชาการผู้สมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 133 คน
โครงการกวดวิชาพลทหารกองประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 115 คน
การสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)  ข่าวเมื่อวันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 80 คน
วันสถาปนา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ครบรอบปีที่ ๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 49 คน
การสอบเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร (ประเภทไม่ใช้คุณวุฒิ) ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 63 คน
ประชุมผักปลอดภัย ค่ายเอกา  ข่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 34 คน
พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 35 คน
พิธีวันพร้อมทหารใหม่ ผลัดที่ ๒/๖๐ ของหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 72 คน
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเอกาทศรถ เนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 22 คน
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
พิธีรับ - ส่งธงชัยเฉลิมพล ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 81 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved