พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑-๔ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 181 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติงาน  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 272 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ได้มอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำ การฝึกทหารใหม่ให้แก่ผู้บังคับกองพันในอัตรากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ,นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก,ผู้ฝึกทหารใหม่,ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 167 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 260 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติวนาราม  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 218 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ รับมอบโลห์เกียรติคุณ และร่วมงานวัน ตร.แห่งชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 159 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ ตรวจเยียมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ข่าวเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 145 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.บชร.3  ข่าวเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 383 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved