พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เข้าร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรมศพ ผู้ประสบเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก จ.พะเยา  ข่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 236 คน
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบน้ำศพ ผู้ประสบเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก จ.พะเยา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 175 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เข้าอบรมทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ของ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 131 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ที่ ๒/๕๗ ของ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 195 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 249 คน
วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครอบรอบ ๔๕ ปี  ข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 192 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 303 คน
มทภ.๓ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ ตรวจเยี่ยม บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 231 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 | 29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved