พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 03 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 183 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน  ข่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 139 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 168 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานการอบรมเจตนารมณ์ของ มทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 149 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาการส่งซ่อมขั้นเหนือ สาย สพ.  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 149 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 166 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ข่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 193 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | 27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved