คุณกัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ มอบทุนยังชีพจาก สมาคมแม่บ้าน ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานการประชุมหารือร่วม ๓ ฝ่าย กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 319 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.รส.บชร.๓ พื้นที่ จว.พล  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 299 คน
พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร เสธ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 446 คน
คุณ กัญฐณา รังสรรค์สวัสดิ์ ภริยา ผบ.บชร.๓ ร่วมงานครอบครัวอุ่นใจ สายใยแม่บ้านกำลังพล ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 312 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ (๑) พร้อมภริยา ร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ ลานธรรม บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 387 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ เป็นประทานพิธี เปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๗  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 186 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน มอบทุนบุตรกำลังพล บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 197 คน
พ.อ.จรูญ แป้นแก้ว รอง ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีวางพานพุ่ม หอประชุมบึงรัชชนก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 150 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรดน้ำดำหัว ผบ.บชร.3  ข่าวเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 167 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา เลี้ยงแสดงความยินดี พล.ต.ศักดา เจียมสกุลภา  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 248 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ พร้อมภริยา ตรวจเยี่ยมงานแสดงสินค้าแม่บ้าน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 143 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | 27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved