พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เข้าร่วมพิธีฟังพระสวดอภิธรรมศพ ผู้ประสบเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก จ.พะเยา  ข่าวเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 215 คน
พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบน้ำศพ ผู้ประสบเหตุ เฮลิคอปเตอร์ตก จ.พะเยา  ข่าวเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 163 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เข้าอบรมทหารใหม่ รุ่นปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ผลัดที่ ๒ ของ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 122 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัด ที่ ๒/๕๗ ของ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 187 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 227 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 | 27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved