บชร.๓ ได้จัดการเรียนการสอน Unit school ในหลักสูตร การทำเว็ปไซค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ , ระบบกล้องวงจรปิด และโปรแกรม C4I โดยมี ส.อ.สานิตย์ ไชยสุนา วิทยากรจาก อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มาอบรมแนะนำ ใน ๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล/สั่งกา  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 405 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 210 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ เปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 290 คน
พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.กอง สบ.ทบ. เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 337 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.(๑) พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ชุด ชป.มวลชน ของ กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 207 คน
พิธีบวงสรวง วันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 226 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | 26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved