พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ รับมอบโลห์เกียรติคุณ และร่วมงานวัน ตร.แห่งชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 136 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ ตรวจเยียมการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว  ข่าวเมื่อวันที่ 07 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.บชร.3  ข่าวเมื่อวันที่ 02 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 321 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ กิจกรรมคืนความสุขให้คนในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 196 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 119 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ จก.ยศ.ทบ. ในการตรวจเยี่ยมการฝึก  ข่าวเมื่อวันที่ 03 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดแพทย์เคลื่อนที่  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 118 คน
พล.ต.ณพล รังสรรค์สวัสดิ์ ผบ.บชร.๓ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ คืนความสุขให้คนในชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 02 กรกฏาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 128 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | 26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved