พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 185 คน
วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครอบรอบ ๔๕ ปี  ข่าวเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 171 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) มอบสิ่งของช่วยเหลือบ้านไฟไหม้ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 270 คน
มทภ.๓ พล.ท.สาธิต พิธรัตน์ ตรวจเยี่ยม บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 พฤศจิกายน 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 171 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑-๔ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 164 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อประสานการปฏิบัติงาน  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 245 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ได้มอบนโยบาย ข้อเน้นย้ำ การฝึกทหารใหม่ให้แก่ผู้บังคับกองพันในอัตรากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ,นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก,ผู้ฝึกทหารใหม่,ครูนายสิบ และครูทหารใหม่ เพื่อให้การฝึกเป็นไปตามนโยบายของหน่วยเหนือ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 148 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ วางพวงมาลาเนื่องในงานวันปิยะมหาราช  ข่าวเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสันติวนาราม  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 145 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved