คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ เข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๘  ข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558   ผู้ประกาศข่าว jamesimity   จำนวนผู้อ่าน 186 คน
บชร.๓ จัดการเรียนการสอน Unit school ในวันที่ ๒๐ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ ๑.หลักสูตรการอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศ , ๒. หลักสูตรคำสั่งยุทธการ , ๓. หลักสูตรการปิดล้อม/ตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเพศหญิง , ๔. หลักสูตรการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด , ๕.หลักสูตรศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 168 คน
บชร.๓ ได้จัดการเรียนการสอน Unit school ในหลักสูตร การทำเว็ปไซค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ , ระบบกล้องวงจรปิด และโปรแกรม C4I โดยมี ส.อ.สานิตย์ ไชยสุนา วิทยากรจาก อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มาอบรมแนะนำ ใน ๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล/สั่งกา  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 125 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 388 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 204 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ เปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 284 คน
พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.กอง สบ.ทบ. เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 331 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved