พ.อ.วีรสิทธิ จันทร์ดา ผอ.กอง สบ.ทบ. เดินทางมาตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 316 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.(๑) พร้อมคณะตรวจเยี่ยม ชุด ชป.มวลชน ของ กกล.รส.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 196 คน
พิธีบวงสรวง วันกองทัพไทย  ข่าวเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 211 คน
จก.สพ.ทบ.เดินทางมาตรวจเยี่ยมเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน  ข่าวเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 171 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน มทภ.๓ ร่วมงานฟังเทศน์มหาชาติ  ข่าวเมื่อวันที่ 03 มกราคม 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 159 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน  ข่าวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 160 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved