คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ เข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ. เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๘  ข่าวเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558   ผู้ประกาศข่าว jamesimity   จำนวนผู้อ่าน 182 คน
บชร.๓ จัดการเรียนการสอน Unit school ในวันที่ ๒๐ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ ๑.หลักสูตรการอ่านแผนที่การใช้เข็มทิศ , ๒. หลักสูตรคำสั่งยุทธการ , ๓. หลักสูตรการปิดล้อม/ตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเพศหญิง , ๔. หลักสูตรการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด , ๕.หลักสูตรศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 164 คน
บชร.๓ ได้จัดการเรียนการสอน Unit school ในหลักสูตร การทำเว็ปไซค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ , ระบบกล้องวงจรปิด และโปรแกรม C4I โดยมี ส.อ.สานิตย์ ไชยสุนา วิทยากรจาก อบต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จว.พ.ช. มาอบรมแนะนำ ใน ๒๘ - ๓๐ ต.ค. ๕๘ ณ ห้องประชุม ศูนย์ข้อมูล/สั่งกา  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 121 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 377 คน
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 จัดพิธี รับ - ส่งหน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ตุลาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว Moniter   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ เปิดโครงการ ราษฏร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง  ข่าวเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 270 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | 24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved