บชร.๓ โดยชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๕๙ โดยมี พ.อ. สราวุฒิ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายฯ เมื่อ ๘ ม.ค. ๕๙  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 179 คน
ผบ.บชร.๓ ได้นำกำลังพล จาก นขต.บชร.๓ ให้การต้อนรับ ผช.ผบ.ทบ.(๑) ณ บก.บชร.๓ เมื่อ ๕ ม.ค. ๕๙  ข่าวเมื่อวันที่ 08 มกราคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 117 คน
ผอ. อนุศิษฏ์ ศุขโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง และคณะครู พร้อมผู้จัดการบริษัทไทยประกันชีวิต เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ ๒๕๕๙ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ . รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (๑) และรองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ (๒  ข่าวเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 146 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 | 24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved