คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกิจกรรมกาชาดพาโชค ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ภายในสนามกีฬากลาง จว.พิษณุโลก โดยมีประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.๓ เป็นประธาน เมื่อ ๑๘ ม.ค. ๕๙  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 184 คน
พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ได้นำฝ่ายอำนวยการ ผบ.นขต.บชร.๓ และแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมกระทำพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ๓ กษัตริย์ ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี มทภ.๓ เป็นประธา  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 147 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved