พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชน  ข่าวเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 150 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ เป็นประธานการอบรมเจตนารมณ์ของ มทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 131 คน
พ.อ.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) เป็นประธานประชุมแก้ไขปัญหาการส่งซ่อมขั้นเหนือ สาย สพ.  ข่าวเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 129 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำของ ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 144 คน
พล.ต.จรูญ แป้นแก้ว ผบ.บชร.๓ ตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ข่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 150 คน
พ.อ.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง รอง ผบ.บชร.๓ (๒) เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ สนามต้นโพธิ์  ข่าวเมื่อวันที่ 09 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 134 คน
พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 05 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 131 คน
มอบบ้านให้กับประชาชนที่ประสบภัยอัคคีภัย อ.เภอบางระกำ จ.พิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 136 คน
กิจกรรม Big Cleaning Day  ข่าวเมื่อวันที่ 03 ธันวาคม 2557   ผู้ประกาศข่าว   จำนวนผู้อ่าน 137 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved