บชร.๓ ได้จัดพิธีส่งทหารกองประจำการที่รับราชการครบกำหนด และปลดจากกองประจำการ ผลัดที่ ๑/๕๗ , ๑/๔๘ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ เม.ย. ๕๙ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และจัดอาหารเช้าให้กับทหารกองประจำการ บริเวณ สวนพักพล บชร.๓ โดยมี ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 02 พฤษภาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 178 คน
เมื่อ ๒๘ เม.ย.๕๙ บชร.๓ จัดการประชุมสร้างค่ายหลวง (จำลอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชฯ ในพื้นที่วัดปากพิงตะวันออก ต.วังน้ำคู้ อ.เมือง จว.พ.ล. โดยมีส่วนราชการ และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารวงศ์วานิช ภายในค่ายสมเด็  ข่าวเมื่อวันที่ 01 พฤษภาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 163 คน
เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมคืนความสุขแก่ชาวค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมีตลาดนัดสินค้าราคาถูก การให้ความรู้เรื่องการตั้งครรภ์เด็กมีความต้องการพิเศษ การให้ความรู้เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ และกิจกรรมออกกำลังกาย(แอร์โรบิค) ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 193 คน
เมื่อ ๑๘ เม.ย. ๕๙ ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในโอกาส ประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย ประจำปี 2559 ให้กับอดีตผู้บังคับบัญชา ของกองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลเอก ดร. ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีตท่านแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพร  ข่าวเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 155 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 | 21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved