พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 18 คน
การประชุมใหญ่ สอ.บชร.๓ ประจำปี ๒๕๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ผบ.บชร.๓ ให้โอวาทผู้เข้าร่วมการทดสอบ ชป.นทล.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 19 คน
รับคณะชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สาย สบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 12 คน
พิธีปฏิญาณตนถวายตัวเป็นทหารเอก ในสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 12 คน
ทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒/๖๐ รับชมภาพยนตร์เรื่อง “ของขวัญ”  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 17 คน
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 19 คน
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม ให้กับทหารใหม่  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 22 คน
กิจกรรมการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
การทดสอบ ชุด ชป.นทล. บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 22 คน
กิจกรรมปั่นจักรยานออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 23 คน
ผบ.บชร.๓ พบปะกำลังพล นขต.บชร.๓ ประจำเดือน พ.ย.๖๐  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 70 คน
ต้อนรับคณะ Top market ในโครงการผักปลอดสารเคมี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 37 คน
สปร.ทบ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 36 คน
งานวันสถาปนา บชร.๓ ครบรอบปีที่ ๔๘  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 37 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved