พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 39 คน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 467 คน
ปลูกหญ้าแฝก ณ โครงการเลี้ยงหมูป่า  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 39 คน
พิธีส่งมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 83 คน
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 32 คน
มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยสมาชิกศูนย์เคเบิ้ลทีวีค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 38 คน
การฝึกอบรมโครงการ " ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 17 คน
พิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 66 คน
การปลูกต้นไม้พระราชทาน  ข่าวเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 71 คน
การฝึกตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน ให้กับกำลังพลกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 91 คน
พิธีมอบเงินจากการแข่งกอล์ฟการกุศลฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 06 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 80 คน
วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 63 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 605 ข่าว 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved