พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 35 คน
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 64 คน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม” โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 29 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 109 คน
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกที่ ๑  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 162 คน
ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 64 คน
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการ ครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 60 คน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประการที่ปลดจากประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 32 คน
การตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 40 คน
คณะชุดตรวจคุณภาพชีวิต  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 23 คน
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 473 คน
พิธีพบปะและให้โอวาทครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 49 คน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 476 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved