เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 141 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 97 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 113 คน
เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ นายทหารจากประเทศสิงคโปร์ ณ เรือนรับรอง บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 91 คน
เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้กำหนดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้กำลังพลสำรองเข้ารายงานตัวพร้อมบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง (บัญชี ๑/๕๙) จำนวน ๗๙ นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 131 คน
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มท  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 108 คน
เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 213 คน
เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ พ.อ. สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ , ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓ ( ส  ข่าวเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 197 คน
เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 153 คน
เมื่อ ๗ มิ.ย. ๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล. และ จว.พ.ช. ในห้วง ๖ - ๗ มิ.ย. ๕๙ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 137 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved