เมื่อ ๑๒ - ๑๓ ก.ค.๕๙ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บก.ควบคุม บชร.๓ ได้เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯ' เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 146 คน
เมื่อ ๗ ก.ค. ๕๙ บชร.๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการ เอส.๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ให้กับบุตรหลานกำลังพลที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพร  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 114 คน
เมื่อ ๕ - ๖ ก.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรม 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติฯ' ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ในพื้นที่  ข่าวเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 96 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จว.  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 125 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 90 คน
เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะเทศบาลเมืองอรัญญิก เพื่อมอบเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 105 คน
เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ นายทหารจากประเทศสิงคโปร์ ณ เรือนรับรอง บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 82 คน
เมื่อ ๒๕ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้กำหนดการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารประจำปี ๒๕๕๙ โดยให้กำลังพลสำรองเข้ารายงานตัวพร้อมบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง (บัญชี ๑/๕๙) จำนวน ๗๙ นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 115 คน
เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มท  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 98 คน
เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 199 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved