เมื่อ ๒ ก.ย. ๕๙ บชร.๓ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัด ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ตามจำนวนยอดทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก ทภ.๓ จำนวน ๑๔ ทุน รวมเงินทุนการศึกษาจำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท ณ บก.บชร.๓ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 138 คน
กอ.รมน.ภาค.๓ และ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. จัดกิจกรรม " ประชารัฐ ร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่  ข่าวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 147 คน
เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต. กุศล ฤทธิ์เรืองเดช หก.ศคย.สปก.ฝขว.ศปก.ทบ. ที่เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบระบบข่าวกรองแผนป้องกันประเทศ ณ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ โดยจัดพิธีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 130 คน
เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 190 คน
เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการฝึกตามหน้าที่ และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้กำลังพลของหน่วย บชร.๓ และหน่วยขึ้นตรงได้มีความรู้ ความชำนาญตามหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ ณ ศาลาทรงพล ค่าย  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 195 คน
เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำพสกนิกร ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และชุมชนรอบค่ายฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร  ข่าวเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 128 คน
เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๙ พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระนวกะ จำนวน ๘๕ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 101 คน
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๕๙ พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลของกำลังพลและครอบครัวทั้ง ๓ ค่าย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมพิธีมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ให้กับที  ข่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 96 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved