เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ และคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 120 คน
เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคณะ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันชุดปฏิบัติการหน่วยทหารทรหด (ชป.นทท.) ประจำปี ๒๕๖๐ ของกองทัพภาคที่ ๓ พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติและเยี่ยมให้กำลังใจแก่กำลังพลที่เข้ารับการแข่งขันฯ ด้วย ณ สนามหน้า กองบังคับการกองพั  ข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 127 คน
เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัว ณ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จว.ล.ป. โดยมี พล.ท. วิจักขฐ์ สิริ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 130 คน
เมื่อ ๒๓ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ร่วมพิธีวางพวงมาลาพิธีถวายราชสดุดี และพิธีถวายบังคมตามโบราณราชประเพณี เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาติบ้านเมืองนานัปการ และแสดงความกตั  ข่าวเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 107 คน
เมือ ๒๐ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมคณะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร( ๗ วัน ) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรร่วมในพิธี ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 93 คน
เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมในพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 101 คน
เมื่อ ๔ ต.ค. ๕๙ พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิ  ข่าวเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 133 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved