เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาต้นโพธิ์ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท. ธนา จารุวัต มทน.๓ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผบ.บชร.๓ กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายฯ ร่วมทำบุ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 220 คน
เมื่อ ๑๔ พ.ย. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จัดกิจกรรมลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ณ บริเวณลานกีฬาแอโรบิค ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
เมื่อ ๔ พ.ย. ๕๙ พล.ท. วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโรงสีข้าวทหารในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พิษณุโลก โดย ทภ.๓ เตรียมเปิดโรงสีทหารรับซื้อข้าวจากชาวนามาประกอบเลี้ยงกำลังพลและจำหน่ายให้กับประชาชนเพื่อกระตุ้นราค  ข่าวเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 151 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved