เมื่อ ๒๐ ต.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วย คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ร่วมในพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 91 คน
เมื่อ ๔ ต.ค. ๕๙ พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ร่วมพิธีไถ่ชีวิตและมอบโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิ  ข่าวเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 119 คน
เมื่อ ๒ ก.ย. ๕๙ บชร.๓ มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการและลูกจ้างประจำ ในสังกัด ทบ. ประจำปี ๒๕๕๙ ตามจำนวนยอดทุนที่ได้รับการจัดสรรจาก ทภ.๓ จำนวน ๑๔ ทุน รวมเงินทุนการศึกษาจำนวน ๓๗,๐๐๐ บาท ณ บก.บชร.๓ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 128 คน
กอ.รมน.ภาค.๓ และ กอ.รมน.จังหวัด พ.ล. จัดกิจกรรม " ประชารัฐ ร่วมใจปลูกป่าถวายองค์ราชา องค์ราชินี " เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่  ข่าวเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 133 คน
เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พล.ต. กุศล ฤทธิ์เรืองเดช หก.ศคย.สปก.ฝขว.ศปก.ทบ. ที่เดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกทดสอบระบบข่าวกรองแผนป้องกันประเทศ ณ พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓ โดยจัดพิธีสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 119 คน
เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 171 คน
เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการฝึกตามหน้าที่ และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้กำลังพลของหน่วย บชร.๓ และหน่วยขึ้นตรงได้มีความรู้ ความชำนาญตามหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ ณ ศาลาทรงพล ค่าย  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 183 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved