เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มท  ข่าวเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 89 คน
เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๕๙ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๕๙ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต. การุญ รัตนสุวรรณ รอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 142 คน
เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ พ.อ. สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓ (๑) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ , ถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓ ( ส  ข่าวเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 147 คน
เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙ พ.อ. กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิ.ย. ๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 124 คน
เมื่อ ๗ มิ.ย. ๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล. และ จว.พ.ช. ในห้วง ๖ - ๗ มิ.ย. ๕๙ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล เฝ้าฯ ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.๔๖ อ.เมือง จว.พ.ล.  ข่าวเมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 116 คน
เมื่อ ๖ มิ.ย. ๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ล. และ จว.พ.ช. ในห้วง ๖ - ๗ มิ.ย. ๕๙ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ พร้อมด้วยกำลังพล เฝ้าฯ  ข่าวเมื่อวันที่ 06 มิถุนายน 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 131 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved