เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๐ พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประการ, มอบของที่ระลึกสำหรับ พลฯที่สอบเข้าเป็น นนส. , ส่ง พลฯ รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 84 คน
เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๐ พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.ภพนิพิฐ จิตรตาราน ประธานฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ เข้าทำการตรวจคุณภาพชีวิตและตรว  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 114 คน
ห้วง ๑๓ - ๑๗ เม.ย. ๖๐ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและการปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เน้นย้ำการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 84 คน
เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญยอดฉัตรแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท้าวจตุมหาราช ๔ ทิศ และบรรจุกรุพระเครื่องมหาอริยทรั  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 95 คน
ห้วงวันที่ ๔ - ๘ เม.ย. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง บชร.๓ ณ เขาหนองคล้อพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 142 คน
เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ตรวจเยี่ยมความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓ โดยจะดำเนินการฝึกในห้วงวันที่ ๔ - ๘ เม.ย.๖๐ ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๓ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 170 คน
ห้วงวันที่ ๑๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ๘ หลักสูตร ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ จำนวน ๒๕๙ นาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และปิด  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 80 คน
เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 81 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 618 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved