เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๒ ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 104 คน
เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดการฝึกตามหน้าที่ และวิชาทหารทั่วไป ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อให้กำลังพลของหน่วย บชร.๓ และหน่วยขึ้นตรงได้มีความรู้ ความชำนาญตามหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยกำลังรบ ณ ศาลาทรงพล ค่าย  ข่าวเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 136 คน
เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๕๙ พล.ต. ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และ คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้าน บชร.๓ ได้นำพสกนิกร ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และชุมชนรอบค่ายฯ ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพร  ข่าวเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 111 คน
เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๕๙ พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แก่พระนวกะ จำนวน ๘๕ รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี พล.ต. ทรงวุฒิ จ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 83 คน
เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๕๙ พลตรี ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลของกำลังพลและครอบครัวทั้ง ๓ ค่าย ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการลานกีฬาต้านยาเสพติดในหน่วยทหาร ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมพิธีมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัล ให้กับที  ข่าวเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 79 คน
เมื่อ ๘ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และ ในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ โดยมี พล.ต. ท  ข่าวเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 90 คน
เมื่อ ๖ ส.ค. ๕๙ พล.ท.บรรเจิด ฉางปูนทอง มทน.๓ เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าฯ จำนวน ๘๘ รูป ณ วัดกำแพงมณี ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จว.พ.ล. โดยมี พ.อ.วิษณุ วิจิตรพงษา รอง เสธ.บชร.๓ เป็นผู้แทน ผบ.บชร.3 ร่วมในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 77 คน
เมื่อ ๕ ส.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดพิธีเปิดศาลาพักรอรถนักเรียน/รถโดยสาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เนื่องในงานวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบรอบปีที่ ๑๒๙ ณ ประตูหลังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
เมื่อ ๒๙ ก.ค. ๕๙ พล.ท. สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสุโขทัยร้อยฝายประชารัฐรวมใจ ๘๔ ตำบล เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างฝายประชารัฐตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑๙๐ ฝาย ในพื้นที่ป่าไม้ของจ  ข่าวเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 85 คน
เมื่อ ๒๖ – ๒๘ ก.ค.๕๙ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บก.ควบคุม บชร.๓ ได้เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม 'ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ เทิดไท้ ปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ฯ' เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชิน  ข่าวเมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 85 คน
เมื่อ ๒๖ ก.ค.๕๙ บชร.๓ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ ๗๐ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗ รอบ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ โดยมี มทน.๓ เป็นประธาน  ข่าวเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว jamesimity   จำนวนผู้อ่าน 123 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved