เมื่อ ๒๖ เม.ย.๖๐ พ.อ.เอกพล พิพัฒน์คุโณปการ ผบ.พัน.สร.๒๓ บชร.๓ ให้การต้อนรับ พ.อ.ภพนิพิฐ จิตรตาราน ประธานฯ และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิต กำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๐ เข้าทำการตรวจคุณภาพชีวิตและตรว  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 135 คน
ห้วง ๑๓ - ๑๗ เม.ย. ๖๐ คณะผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและการปฏิบัติงานของจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง เน้นย้ำการกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจ  ข่าวเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 88 คน
เมื่อ ๙ เม.ย. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) เป็นผู้แทน ผบ.บชร.๓ ร่วมพิธีบวงสรวงอัญเชิญยอดฉัตรแก้ว พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปปางประจำพระชนมวารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ พระบรมรูปพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ท้าวจตุมหาราช ๔ ทิศ และบรรจุกรุพระเครื่องมหาอริยทรั  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 97 คน
ห้วงวันที่ ๔ - ๘ เม.ย. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง บชร.๓ ณ เขาหนองคล้อพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธี อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท. โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 157 คน
เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ตรวจเยี่ยมความพร้อมการฝึกเป็นหน่วยทางการส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓ โดยจะดำเนินการฝึกในห้วงวันที่ ๔ - ๘ เม.ย.๖๐ ณ พื้นที่การฝึกทางยุทธวิธี ทภ.๓ ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 177 คน
ห้วงวันที่ ๑๓ - ๒๔ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสองแคว จัดการฝึกอบรมวิชาชีพ ๘ หลักสูตร ให้แก่ทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการ จำนวน ๒๕๙ นาย ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแควพิษณุโลก โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการมอบใบประกาศนียบัตร และปิด  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 85 คน
เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๖๐ พ.อ.สราวุธ เมืองแมะ รอง ผบ.บชร.๓(๑) ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราช และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๖๐ ณ ห้องคอนเวนชั่น ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 82 คน
เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการเลี้ยงแพะ พันธุ์แบล็คเบงกอลและโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓ โดยมี พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ ผู้แทน ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในการประชุม  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 143 คน
เมื่อ ๓๐ มี.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ ร่วมในกิจกรรมบริจาคโลหิตของกำลังพลและครอบครัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุค  ข่าวเมื่อวันที่ 05 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 70 คน
เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๐ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ พื้นที่เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 201 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved