เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนต์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนต์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประกอบพิธี เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 116 คน
เมื่อ ๖ พ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ปลอดผักตบชวา” ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำการกำจัดวัชพืชตามนโยบายของ ทภ.๓ โดยมีกำลังจากหน่วยขึ้นตรงของ บชร.๓ กำลังพล พล.ร.๔ นำอุปก  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 106 คน
เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๐ พ.อ.กฤษณะ ภู่ทอง เสธ.บชร.๓ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับพลทหารกองประการ, มอบของที่ระลึกสำหรับ พลฯที่สอบเข้าเป็น นนส. , ส่ง พลฯ รับราชการครบกำหนดปลดจากกองประจำการ ณ ห้องประชุม บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved