เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ และคณะ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 111 คน
เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๐ พล.ท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ลานพื้นแข็งอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 94 คน
เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำโครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ ณ พื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 62 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 | 12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved