เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำโครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ ณ พื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 48 คน
เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนต์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนต์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ ได้นำกำลังพลและครอบครัว ของหน่วยในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประกอบพิธี เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ ลานธรรม ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 106 คน
เมื่อ ๖ พ.ค.๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “คลองสวย น้ำใส ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ปลอดผักตบชวา” ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำการกำจัดวัชพืชตามนโยบายของ ทภ.๓ โดยมีกำลังจากหน่วยขึ้นตรงของ บชร.๓ กำลังพล พล.ร.๔ นำอุปก  ข่าวเมื่อวันที่ 08 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 92 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 592 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved