เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๐ บชร.๓ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม โครงการข้าวเกษตรอินทรีย์ ทภ.๓ บริเวณโครงการปลูกข้าว ป.พัน.๑๐๔ โดยมี พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง.ผบ.บชร.๓(๒) ร่วมให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 140 คน
เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ตรวจความพร้อมของทีมนักกีฬา ยิงปืน เปตองและกอล์ฟ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 76 คน
เมื่อ ๒๕ ม.ค. ๖๐ คุณสุภาพ สิริบรรสพ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เยี่ยมกิจกรรมการดำเนินงานของชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ โดยมี พล.ต ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ และคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 02 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 167 คน
เมื่อ ๗ ธ.ค. ๕๙ บชร.๓ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาต้นโพธิ์ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท. ธนา จารุวัต มทน.๓ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผบ.บชร.๓ กำลังพลและครอบครัวภายในค่ายฯ ร่วมทำบุ  ข่าวเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 155 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 550 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved