เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้  ข่าวเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 77 คน
เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปตท.สผ. โครงการ เอส.๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับบุตรหลานกำลังพลที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 126 คน
เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนให้แก่ผู้ที่มีบุตรทีี่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรส บุพการีที่ทุพพลภาพ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็น  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 133 คน
เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 183 คน
เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๐ คุณนายขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน บชร.๓ เข้าร่วมอบรมทำดอกไม้จันทน์ จากไม้จันทน์หอมด้วยใจถวายพ่อหลวง เพื่อมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 204 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 615 ข่าว 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved