วันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ครบรอบ ๔๙ ปี  ข่าวเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 500 คน
กิจกรรมเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพการกุศล “ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ คอมแบทรัน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ๒๐๑๘”  ข่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 152410 คน
นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ เข้าศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 99 คน
ให้การต้อนรับ ผู้บังคับบัญชา ภาค ๖ และ ตำรวจภูธร ภาค ๖  ข่าวเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
พิธีเปิดสวนสุขภาพ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 07 สิงหาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 78 คน
การเดินทางไกลและพักแรม หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง ๔ หน่วย  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 87 คน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ ตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 79 คน
การปฐมนิเทศ การศึกษานอกเวลา ของ พลทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 69 คน
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 69 คน
พิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 74 คน
การเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัวของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 88 คน
พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 64 คน
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 96 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 616 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |  42 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved