เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ เป็นประธานในพิธีการซักซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ อาคารวงศ์วานิช ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี คุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้  ข่าวเมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 10 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 491 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved