เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๐ บชร.๓ ได้นำทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ จากหน่วยฝึกทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ กระทำพิธีถวายตัวเป็นทหารเอกสมเด็จพระเอกาทศรถ ณ สนามธารีฉัตร หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ท.ธนา จารุวัต มทน.๓ เป็นประธานในพิธี  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๐ คุณนายขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ พร้อมด้วยคณะแม่บ้าน บชร.๓ เข้าร่วมอบรมทำดอกไม้จันทน์ จากไม้จันทน์หอมด้วยใจถวายพ่อหลวง เพื่อมีส่วนร่วมในการถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภ  ข่าวเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
เมื่อ ๒๓ พ.ค. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ พร้อมด้วยคุณขวัญใจ จิตตานนท์ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก สาขา บชร.๓ และคณะ ร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริ  ข่าวเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 39 คน
เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๐ พล.ท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ / ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย แบบบูรณาการ เพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ ลานพื้นแข็งอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
เมื่อ ๑๘ พ.ค. ๖๐ พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มทภ.๓ และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการจัดทำโครงการตามรอยเท้าพ่อ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับคณะ ณ พื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 14 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 472 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved