พิธีรับ - ส่งธงชัยเฉลิมพล ในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 12 คน
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 5 คน
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 3 คน
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ ตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 7 คน
พิธีมอบรถจักรยานเพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกหลานกำลังพลในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 6 คน
การประชุมการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำน่าน และสร้างค่ายหลวงปากพิง  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 2 คน
พิธีสูตรถอนพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 2 คน
พิธีเปิดการแข่งขันทหารใหม่ (นอกกองพล)  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 3 คน
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อและการประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 3 คน
พิธีสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ มอบของขวัญปีใหม่ ๒๔๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 23 คน
พิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ทบ.  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 29 คน
พิธีปล่อยแถว จุดบริการประชาชน จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
กิจกรรม "ลาทีปีไก่เริ่มใหม่ปีจอ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑"  ข่าวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 17 คน
กิจกรรมมอบบ้านให้กับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 28 คน
พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่ จว.ส.ท.  ข่าวเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 18 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 549 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved