พิธีต้อนรับทหารใหม่ ปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกที่ ๑  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 104 คน
ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการ ครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 30 คน
พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณทหารกองประการที่ปลดจากประจำการ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 13 คน
การตรวจความพร้อมหน่วยฝึกทหารใหม่ที่ ๑ - ๔  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 25 คน
คณะชุดตรวจคุณภาพชีวิต  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 9 คน
พิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 460 คน
พิธีพบปะและให้โอวาทครูฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 52 คน
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา และอดีตผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 35 คน
การฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 465 คน
ปลูกหญ้าแฝก ณ โครงการเลี้ยงหมูป่า  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 37 คน
พิธีส่งมอบการบังคับบัญชากองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 71 คน
พิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 32 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 600 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved