การเดินทางไกลและพักแรม หน่วยฝึกทหารใหม่ทั้ง ๔ หน่วย  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและ ตรวจสอบประเมินผลการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
การปฐมนิเทศ การศึกษานอกเวลา ของ พลทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของทหารใหม่ภายในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 19 คน
พิธีถวายตัวเป็นทหารเอกในสมเด็จพระเอกาทศรถ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 กรกฏาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
การเสนาสนเทศ กำลังพลและครอบครัวของกองบัญชาการช่วยรบที่ ๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 46 คน
พิธีมอบทุนการศึกษา บุตรเจ้าหน้าที่ แคดดี้สนามกอล์ฟดงภูเกิด  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๑  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 59 คน
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ตาม” โครงการ จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 20 คน
พิธีต้อนรับทหารใหม่ ปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 100 คน
พิธีเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๑ ของหน่วยฝึกที่ ๑  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 154 คน
ความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 56 คน
พิธีส่งทหารซึ่งรับราชการ ครบกำหนดและจะปลดจากกองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ข่าวเมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2561   ผู้ประกาศข่าว TiTanic   จำนวนผู้อ่าน 51 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 610 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 |  37 |  38 |  39 |  40 |  41 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved