เมื่อ ๒๓ มี.ค. ๖๐ หม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ และคณะตรวจเยี่ยมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓ พื้นที่เลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล และพื้นที่เพาะเมล็ดพันธุ์ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ โดยมี พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 0 คน
บชร.๓ จัดการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยทหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่อโครงการ " ยุวชนคนดีมีคุณธรรม น้อมนำคำสอนพ่อ " เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ การสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงให้กับเยาวชน และการสร้างความจงรักภักดี  ข่าวเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 0 คน
เมื่อ ๑๘ มี.ค. ๖๐ ผบ.กกล.รส.จว.ส.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จว.ส.ท., หน.ส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตแห่งที่ 2 ของ จว.ส.ท. ที่ลำห้วยแม่สิน บ้านห้วยโป้ หมู่ที่ 4 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย โอกาสนี้ ประธานสมา  ข่าวเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 27 คน
เมื่อ ๑๕ มี.ค. ๖๐ กอง สบ.ทบ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการส่งกำลังบำรุง สาย สบ. ณ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 39 คน
เมื่อ ๑๔ มี.ค. ๖๐ จก.ขส.ทบ. ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม การส่งกำลังบำรุง สาย ขส. ณ บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 26 คน
เมื่อ ๙ มี.ค. ๖๐ บชร.๓ จัดการอบรมให้ความรู้การปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย ณ สนามหน้า ร้อย.บก.บชร.๓  ข่าวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 17 คน
เมื่อ ๒๔ ก.พ. ๖๐ บชร.๓ ให้การต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรม โครงการข้าวเกษตรอินทรีย์ ทภ.๓ บริเวณโครงการปลูกข้าว ป.พัน.๑๐๔ โดยมี พ.อ.อำนาจ ศรีมาก รอง.ผบ.บชร.๓(๒) ร่วมให้การต้อนรับ  ข่าวเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 63 คน
เมื่อ ๒๑ ก.พ. ๖๐ พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.บชร.๓ ตรวจความพร้อมของทีมนักกีฬา ยิงปืน เปตองและกอล์ฟ  ข่าวเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560   ผู้ประกาศข่าว menamejane   จำนวนผู้อ่าน 21 คน
 
จำนวนข่าวทั้งหมด : 422 ข่าว 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |   
 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved