ข้อสอบคัดเลือกนายทหารประทวนขึ้นครองตำแหน่งอัตราสูงขึ้น ข่าววันที่ 15 ธันวาคม 2559
หมายเลข ชำนานการทางทหาร(768 รอง ผบ.ตอน.) ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2555
ผนวก ค.ประกอบคำสั่ง ทบ.ที่ 487-2543 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2555
ผนวก ก และ ข ประกอบคำสั่ง ทบ.ที่ 487-2543 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2555
เปรียบเทียบกับคำสั่ง 807 ข่าววันที่ 18 ตุลาคม 2555
 จำนวนหัวข้อทั้งหมด : 10 หัวข้อ หน้า 1/2