เรือนรับรอง บชร.๓

เรือนรับรอง บชร.3

 

เรือนรับรอง บชร.๓ ก่อตั้งเมื่อ ๘ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐ ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสวัสดิการที่พักให้กับกำลังพลที่มาติดต่อราชการในพื้นที่

การจัดแบ่งห้องพัก

เรือนรับรอง บชร.๓ มีห้องพักจำนวน ๑๐ ห้อง

  • ห้องเตียงเดี่ยว มีจำนวน ๑๐ ห้อง
  • ห้องVIP ๓ ห้อง ห้องหมายเลข ๑, ๗, ๙

สำรองห้องพักได้ที่

  • เรือนรับรอง บชร.๓ โทร.๐๕๕-๒๔๕๐๔๖ – ๕๑ ต่อ ๗๓๘๕๓ (ตลอด ๒๔ ชั่วโมง)
  • ฝ่ายสวัสดิการ บชร.๓ โทร. ๐๕๕-๒๔๕๐๔๖ – ๕๑ ต่อ ๗๓๖๐๖ , ๐๕๕ – ๒๔๒๘๕๑ (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.)

รายละเอียดห้อง VIP

  • VIP ๓ ห้อง ห้องหมายเลข ๑, ๗, ๙
  • อัตราค่าห้องพักห้องละ ๒๔๐ บาท
  • มีเครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์ / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / กาแฟเช้า

 

ห้องพักคู่

ทัศน์ / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น /าแฟเช้า

ห้องรับแขกขั้น 2

ห้องรับแขกชั้น 2

ห้องรับแขกขั้น 2

ห้องประชุม – จัดเลี้ยง

ทัศนียภาพด้านหลังอาคารเรือนรับรอง บชร.๓

สถานที่จอดรถด้านหน้าอาคาร สามารถจอดรถได้หลายคัน

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved