เรือนรับรอง บชร.3

เรือนรับรอง บชร.3

เรือนรับรอง บชร.3

 

เรือนรับรอง บชร.3 ก่อตั้งเมื่อ 8 พฤษภาคม 2536 ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 ประเทศไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสวัสดิการที่พักให้กับกำลังพลที่มาติดต่อราชการในพื้นที่

การจัดแบ่งห้องพัก

เรือนรับรอง บชร.3 มีห้องพักจำนวน 10 ห้อง

  • ห้องเตียงเดี่ยว มีจำนวน 10 ห้อง
  • ห้องVIP 3 ห้อง ห้องหมายเลข 1, 7, 9

สำรองห้องพักได้ที่

  • เรือนรับรอง บชร.3 โทร.055-245046 – 51 ต่อ 73853 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • ฝ่ายสวัสดิการ บชร.๓ โทร. 055-245046 – 51 ต่อ 73606 , 055 – 242851 (ในเวลาราชการ 08.30-16.30 น.)

ห้องพักเดี่ยว

ห้องพักเดี่ยว

รายละเอียดห้อง VIP

  • VIP 3 ห้อง ห้องหมายเลข 1, 7, 9
  • อัตราค่าห้องพักห้องละ 240 บาท
  • มีเครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์ / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / กาแฟเช้า

ห้องพักคู่

ห้องพักคู่

รายละเอียด

  • มีจำนวน 10 ห้อง ,VIP 3 ห้อง ห้องหมายเลข 1, 7, 9
  • อัตราค่าห้องพักท่านละ 240 บาท
  • มีเครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์ / ตู้เย็น / เครื่องทำน้ำอุ่น / กาแฟเช้า

ห้องรับแขกขั้น 2

ห้องรับแขกชั้น 2

ห้องรับแขกขั้น 2

ห้องประชุม – จัดเลี้ยง

ทัศนียภาพด้านหลังอาคารเรือนรับรอง บชร.3 สามารถให้อาหารปลาได้

สถานที่จอดรถด้านหน้าอาคาร สามารถจอดรถได้หลายคัน

 

 
สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved