เพราะเธอคือประเทศไทย

 

Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ

 Royal Thai Army 2013


army2013

<ทหารพระราชา>

<เรารักนายหลวง>

<ขอโทษประเทศไทย>
ขออภัย! กำลังปรับปรุงมาตรการประหยัดพลังงาน


สงวนลิขสิทธิ์โดย กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 กองทัพภาคที่ 3 พ.ศ. 2552
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ หมู่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
copyright © 3rd Army Support Command. All Right Reserved